Το Εργαστήριο υλοποιεί σεμινάρια / εργαστήρια (σε τακτική και περιοδική βάση), επιμορφωτικές δράσεις, ενώ αναπτύσσει εξωτερικές συνεργασίες με άλλους φορείς και θεσμούς.


/ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
/ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
/ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ