ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Εργαστηρίου πραγματοποιούνται διαλέξεις, συνέδρια (συμπόσια, ημερίδες, στρογγυλές τράπεζες, εργαστήρια) και προβολές, συχνά με τη συνεργασία άλλων φορέων.

/ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
/ ΠΡΟΒΟΛΕΣ 
/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ