Το Εργαστήριο αποτελεί φορέα που υποστηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ