Το Εργαστήριο αποτελεί φορέα που υποστηρίζει την ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταδιδακτορικές έρευνες που εκπονούνται στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ