ΕΘΝΟ-ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ-ΛΟΓΙΑ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

4 Μαρτίου-8 Απριλίου 2020 | Διάρκεια πέντε δίωρες συναντήσεις | αίθ. ΕΑΕ (318) γυάλινο κτίριο | Συντονισμός: Άρης Αναγνωστόπουλος

με τη συνεργασία του ΕΑΕ και του ΠΜΣ του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας


Το εργαστήριο προσφέρεται σε ετήσια βάση από το ακαδ. έτος 2017/18. Στόχος του είναι να εισάγει τις συμμετέχουσες/οντες στα ζητήματα της ανθρωπολογικής γραφής, και ιδιαίτερα στις τεχνικές αφήγησης, περιγραφής και ανάλυσης της εθνογραφίας. Οι συναντήσεις χωρίζονται σε δυο μέρη: το πρώτο μέρος θα βασίζεται σε προσεκτική ανάγνωση και ανάλυση σημαντικών εθνογραφιών με στόχο να εντοπιστούν οι ρητορικές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι συγγραφείς για να πείσουν για την πραγματικότητα του αφηγήματός τους. Ταυτόχρονα, θα συζητηθούν και κάποια κομβικά κείμενα κριτικής στην ανθρωπολογική γραφή. Το δεύτερο μέρος των συναντήσεων θα είναι πιο πρακτικό, καθώς θα στηρίζεται σε ασκήσεις δημιουργικής γραφής, με στόχο να γίνουν αντιληπτές οι διαφορετικές βαθμίδες αφήγησης και περιγραφής, στις εθνογραφικές σημειώσεις και στην εθνογραφική δημοσίευση.