ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Tετάρτες 12.00-14.00 | 8 δίωρες συναντήσεις | χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 | αίθ. ΕΑΕ (318) γυάλινο κτίριο | Eισηγητές: Άρης Αναγνωστόπουλος, Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού, Ελένη Παπαγαρουφάλη | Συντονισμός: Ελεάνα Γιαλούρη


Το σεμινάριο προσφέρεται από το ακαδ. έτος 2018/19 σε ετήσια βάση. Πρόκειται για 8 δίωρες συναντήσεις που αφορούν τον σχεδιασμό επιτόπιας έρευνας και ανθρωπολογικής γραφής και πρακτικής. To σεμινάριο προσφέρεται για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που έχουν αναλάβει πτυχιακή εργασία. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από διδακτικές συναντήσεις και πρακτικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές/ριες θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της ανθρωπολογικής έρευνας γενικά και της δικής τους ειδικότερα, όπως: Μορφές ‘εμπλοκής’ των ανθρωπολόγων, ως εθνογράφων, με ή χωρίς πρόσκλησή τους από ενδιαφερόμενους φορείς ή άλλες κατηγορίες πολιτών. Χρήσεις και καταχρήσεις της ‘εθνογραφίας’, δυνατότητες και όρια της ‘συμμετοχικής παρατήρησης’. Αναστοχασμός στο πεδίο έρευνας, ηθικά διλήμματα και πιθανοί λόγοι και τρόποι υπέρβασής τους. ‘Στάδια’ της ερευνητικής πρακτικής: Από το ενδιαφέρον για κάποιο θέμα, το έναυσμά του και τις πρώτες, ανάκατες και αγωνιώδεις σκέψεις γι’ αυτό, έως το πώς σχεδιάζουμε μια έρευνα (ερωτήματα, χρονοδιαγράμματα, μεθόδους, δείγμα, κλπ), πώς παίρνουμε συνέντευξη, πώς οργανώνουμε τις σημειώσεις πεδίου και γράφουμε το τελικό κείμενο.