ΑΠΌ ΚΟΙΝΟΎ, ΑΠΌ ΜΑΚΡΙΆ: Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΉ ΈΡΕΥΝΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΊΑΣ

Έρευνες Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών του Τμήματος

Στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών συζητήσεων με θέμα Από κοινού, από μακριά: Η ανθρωπολογική έρευνα την εποχή της πανδημίας την Τετάρτη 9 Ιουνίου, 17:00-19:00 συζητάμε έρευνες μεταδιδακτορικών ερευνητών/τριών του Τμήματος

Παυσανίας Καραθανάσης

«Κυπραίοι» και «καλαμαράδες»: Μια εθνογραφική διερεύνηση των σύγχρονων πολιτισμικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου

Μαρία Πασχαλίδου

Επιτελεστικές όψεις της πολιτικής απώλειας: Λογοκρισίες που σκοτώνουν, μνήμες που στοιχειώνουν

Εδώ ο σύνδεσμος στο MSteams για την παρακολούθηση των σεμιναρίων: Join conversation