ΑΚΡΟΔΕΞΙΆ ΚΟΙΝΩΝΙΚΆ ΔΊΚΤΥΑ: ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΎ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΎ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΎ

Αλέξανδρος Αφουξενίδης, Πέτρος Πετρίδης

Στο πλαίσιο της σειράς διαδικτυακών διαλέξεων και συζητήσεων με τίτλο "Τώρα τι;" το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας (ΕΑΕ) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας σας προσκαλεί την Τετάρτη 20/10, στις 15:00-17:00, στη διάλεξη των:

Αλέξανδρου Αφουξενίδη & Πέτρου Πετρίδη

με θέμα:

Ακροδεξιά κοινωνικά δίκτυα: Διερεύνηση του πολιτικού και πολιτισμικού ακτιβισμού

Στο πλαίσιο της σειράς "Τώρα τι;", συζητάμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνική ανθρωπολογία -αλλά και ευρύτερα η κοινωνική θεωρία και έρευνα- μέσα σε εποχές κρίσης όπως είναι αυτή που διανύουμε. Επιζητούμε να παραμείνουμε σε επαφή μεταξύ μας αλλά και με τις συνθετότητες και αντιξοότητες του κοινωνικού και πολιτικού παρόντος, διερευνώντας δυνατότητες απόκρισης σε αυτές. 

Εδώ το λινκ παρακολούθησης:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a561cd86d7ef243f4b864024e8ff6c0e1%40thread.tacv2/1615055100079?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22b1d90de4-06eb-4ed3-8aff-cd477adb3222%22%7d

Για περισσότερες πληροφορίες, μείνετε συντονισμέν@

εδώ: https://eae.panteion.gr

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΕ

Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου (Διευθύντρια)

Αναπλ. Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής