ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

 Οι συνθήκες υπό τις οποίες διεξάγεται η ανθρωπολογία στις μέρες μας είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες της εποχής συγκρότησής της σε ιδιαίτερο επιστημονικό κλάδο. Αφενός η έννοια του τόπου (της ανθρωπολογικής ‘επιτόπιας’ έρευνας) δεν μπορεί να ταυτίζεται πλέον με μια περιορισμένη γεωγραφικά και πολιτισμικά περιοχή. Αφετέρου η μέθοδος της έρευνας πεδίου έχει πάψει από καιρό να είναι ίδιον της ανθρωπολογίας, καθώς την οικειοποιούνται συστηματικά όχι μόνο οι κοινωνικές επιστήμες συνολικά, οι τέχνες, καθώς και πεδία άλλου ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος, αλλά και οργανισμοί και κοινότητες εκτός πανεπιστημίου.

Το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να συμβάλει στην διερεύνηση και ανάπτυξη θεωρητικών και μεθοδολογικών διεπιστημονικών συζητήσεων, ακαδημαϊκών και εφαρμοσμένων, τόσο για τη διερεύνηση των τάσεων και τον τρόπων με τους οποίους κανείς κάνει, γράφει και αντιλαμβάνεται την ανθρωπολογία σήμερα.

ΣΚΟΠΟΙ

Το Εργαστήριο Ανθρωπολογικής Έρευνας (ΦΕΚ Β’1305/13.04.2017) στοχεύει:
•    να λειτουργήσει ως ένας χώρος διερεύνησης και καλλιέργειας της ανθρωπολογικής θεωρίας και πρακτικής και ως κέντρο διεπιστημονικού διαλόγου
•    να ενισχύσει την ερευνητική λειτουργία του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
•    να διευκολύνει την επέκταση της διεθνούς δικτύωσης του τμήματος
•    να επιτρέψει τη διεκδίκηση πόρων για τη διεξαγωγή πρωτότυπης έρευνας, τη διοργάνωση συνεδρίων και εκδοτικών δραστηριοτήτων
•    να βοηθήσει στο συνδυασμό έρευνας και διδασκαλίας και στην ερευνητική απασχόληση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών και υποψηφίων διδακτόρων.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το ΕΑΕ διοικείται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Υλοποιεί πολλές από τις δράσεις του σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του τμήματος, με μέλη εργαστηριακού διδακτικού προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π), με προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς φοιτητές/ριες και υποψήφιους/ες διδάκτορες, με επισκέπτες μεταδιδακτορικούς και άλλους ερευνητές/ριες και πανεπιστημιακούς από ιδρύματα και φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Διοικούσα Επιτροπή (2020-2023) 

Καθηγήτρια Αθηνά Αθανασίου (Διευθύντρια) athenaathanasiou@panteion.gr 

Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Τσιμουρής tsimourisg@yahoo.com

Επίκουρη Καθηγήτρια Ειρήνη Αβραμοπούλου e.avramopoulou@panteion.gr

 

 Παρελθούσα Διοικούσα Επιτροπή (έτος ίδρυσης έως 2020)

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ελεάνα Γιαλούρη (Διευθύντρια) eleanayalouri@yahoo.co.uk.

Καθηγήτρια Νότα Κυριαζή nota.kyriazi@gmail.com

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Νίκη Μαρωνίτη maroniti@panteion.gr

Επίκουρη Καθηγήτρια Κατερίνα Ροζάκου (από τον Σεπτέμβριο 2019 κατόπιν συνταξιοδότησης της Ν. Κυριαζή) krozakou@panteion.gr

Μέλος Eργαστηριακού  Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) Ναταλία Αικατερίνη Κουτσούγερα n.koutsougera@yahoo.com

Μέλος Eργαστηριακού  Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) Κατερίνα Μελισσινού kamelissi@gmail.com