ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΓΙΑ ΤΑ KΟΙΝΆ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΆ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΈΣ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΎ.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ 2020 | 17:00-20:00 | ΑΙΘ. ΕΑΕ (318) ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΟΜΑΔΑ LUDD | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ


Στην εποχή του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού η παράδοση της δημιουργικής δραστηριότητας γίνεται μέρος της μάχης για τα κοινά, με σύμμαχό της την εξάπλωση των ψηφιακών τεχνολογιών και των τεχνολογιών ανοικτού κώδικα. Σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται το μοντέλο του ανοιχτού σχεδιασμού σε πολλαπλές κατευθύνσεις. Ο ανοιχτός σχεδιασμός ενισχύει τις μεθόδους και τα εργαλεία που προσανατολίζονται προς τη συνεργασία και τη συμμετοχή και προτείνει μία νέα προσέγγιση για τη δημιουργική δραστηριότητα και τη διανομή της γνώσης. Ταυτόχρονα όμως η μονοπωλιακή χρήση του όρου "ανοιχτό" στη ρητορική των μεγάλων εταιρειών και κυβερνήσεων εστιάζεται σε συγκεκριμένες οικονομικές θεωρίες παραβλέποντας τους ποικίλους τύπους ανοιχτότητας που ασκούν ανα τον κόσμο διάφορα εγχειρήματα. Προωθείται με αυτόν τον τρόπο μία μονόπλευρη περιγραφή με μοναδικό στόχο την παραγωγή καινοτομίας για την οικονομική ανάπτυξη. Παρά το γεγονός ότι ο ανοιχτός σχεδιασμός όντως μπορεί να δημιουργήσει και να αναδιαρθρώσει τις αγορές, ενισχύοντας την ποικιλομορφία των επιχειρηματικών μοντέλων, εμείς θεωρούμε ότι, σε συνδυασμό με το μοντέλο ομότιμης παραγωγής του Benkler, έχει τη δυναμική να προκαλέσει διαρθρωτικές αλλαγές στις κοινωνίες. Επιπλέον μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για την αντιμετώπιση τοπικών αναγκών και ανισοτήτων προσφέροντας λύσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση. Μια ομοιόμορφη αφήγηση γύρω από τον ανοιχτό σχεδιασμό, είναι σημαντικό να αναδείξει τις πολλαπλές διαστάσεις του σύγχρονου κινήματος της ανοιχτότητας και των διαφορετικών τάσεων που αυτό εγκολπώνει ανάλογα με το είδος και εύρος των πόρων που διαμοιράζονται, των παραγόμενων υπηρεσιών ή αγαθών και των μακροπρόθεσμων στόχων κάθε έργου ή εγχειρήματος.

 

Βιογραφικό: LUDD - Εργαστήριο για τον Ανοιχτό Σχεδιασμό και την Κατασκευή (LAB FOR OPEN DESIGN AND FABRICATION)

Η ομάδα LUDD λειτουργεί ως εργαστήριο σχεδιασμού και κατασκευής προσφέροντας υπηρεσίες στους τομείς της αρχιτεκτονικής, του βιομηχανικού προϊόντος, των κατασκευών μικρής κλίμακας και της οργάνωσης παραγωγής.
Παράλληλα η ομάδα διαχειρίζεται το LUDD LAB, ένα ανοιχτό εργαστήριο βασισμένο στα μοντέλα των fablabs και makerspaces. Μέσα από το έργο της και τις δημόσιες δράσεις του εργαστηρίου η ομάδα διερευνά τη διασύνδεση των ​σύγχρονων σχεδιαστικών πρακτικών και τεχνολογικών μεθόδων παραγωγής με προσεγγίσεις που αφορούν τα κοινά, την πολιτική οικολογία, την εικαστική δημιουργία και την τεχνική στην πράξη.

Το όνομα - /l˄d/: ​Το LUDD σαν όνομα φέρει μια αναφορά στον “ βασιλιά” ή “στρατηγό Λούντ”, μια μυθική φιγούρα και συλλογικό ψευδώνυμο που χρησιμοποίησαν οι τεχνίτες κλωστοϋφαντουργίας στην Αγγλία του 19ου αιώνα, για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στην τεχνολογική υποδομή της εποχής. Οι “λουδίτες” (“Luddites”) όπως έμειναν στην ιστορία, αντίθετα με την κοινή χρήση του χαρακτηρισμού στις μέρες μας, δεν εναντιώθηκαν στην τεχνολογία ως τέτοια, αλλά στην αποξένωσή τους από την παραγωγή. Πρόθεση του ανοιχτού εργαστηρίου είναι να συμβάλει στην αποκατάσταση της σχέσης της τεχνολογίας με τις ανάγκες των δημιουργών και των χρηστών, μέσω του εκδημοκρατισμού των τεχνολογικών και γνωσιακών πόρων, αλλά και της ανάπτυξης βιώσιμων λύσεων με έμφαση στην κοινωνική καινοτομία.